Лидер в енергийната сфера

Риск Инженеринг АД притежава редица фирми в различните енергийни и свързани с енергетиката сектори.  Компанията участва в енергийния баланс на страната чрез своите дружества за производство на електроенергия от слънчева и хидро енергия, както и за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия.  За да подпомага основната си дейност, компанията е основала две дружества, специализирани в предоставянето на проектантски и консултантски услуги и изготвянето на технически анализи за енергийни обекти.  Мащабните проекти се изпълняват с помощта и ресурсите на строително-ремонтни дружества, притежаващи всички необходими лицензи. 

Основният акционер притежава дял и в Енергийна Финансова Група АД, която развива търговия с електроенергия от 2004 г. 

Компанията диверсифицира до известна степен дейността си чрез две дружества, от които едното предоставя електронни и съобщителни услуги, а другото преработва дървени материали и произвежда екопелети.

СВЪРЗАНИ КОМПАНИИ: