09.06.2014

10-та Международна конференция на тема: “Ядрената енергетика в страните с малки и средни електрически мрежи”

От 1 до 4 юни 2014 г., в гр. Задар, Хърватска, се проведе традиционната 10-та Международна конференция на тема: “Ядрената енергетика в страните с малки и средни електрически мрежи”, организирана от Хърватско Ядрено Дружество, със съдействието на МААЕ, Хърватска Държавна агенция за радиологична и ядрена безопасност и Загребски университет – Факултет по електроинженерство и компютърна техника. 

В конференцията участваха 120 специалисти, представители на различни организации от различни страни, в това число Хърватска, Словения, Словакия, Австрия, Румъния, Германия, САЩ, Великобритания, Италия, Украйна, България и други.

Бяха представени 12 пленарни доклади, очертаващи насоката на развитие в съответните области, 33 доклада разпределени в осем сесии, в зависимост от тематиката, която третират и 23 доклада представени на постерна сесия. Кръглата маса на тема „Изпълнение на изискванията на Директива на EURATOM 2011/70 в страни с малки ядрени програми” предизвика оживена дискусия.

Фирмите „Риск Инженеринг” АД и „Джи Си Ар” ЕООД участваха в конференцията с три доклада.

 

Main Aspects and Results of Level 2 PSA for KNPP WWER-1000/B320

Configuration Management Program – a part of Integrated Management System

Seismic Margin Assessment for Nuclear Facilities of Kozloduy NPP

Всички публикации