01.06.2010

4-то Международно изложение за ядрена енергетика

В периода 27-29 май 2010 г. „Риск Инженеринг” АД участва в 4-то Международно изложение за ядрена енергетика в Ханой, Виетнам. Основна тема на изложението беше изграждането на първата виетнамска атомна електроцентрала в провинцията Нинх Тхуан.  По план строителството се очаква да започне през 2014 г., а пускът е планиран за 2020г. Нашата делегация подчерта готовността на фирмата да съдейства при проектиранетопострояването, въвеждането в експлоатация и управлението на централата, предлагайки консултантски и инженерингови услуги. Освен това нашият екип задълбочи професионалните си контакти и установи нови с енергийни компании от Китай, Япония, Русия, САЩ и др. и обсъди последните развития в ядрените технологии.

Всички публикации