22.06.2014

ЕНЕРГИЕН ФОРУМ

Представители на „Риск Инженеринг” АД взеха участие в традиционния Международен Енергиен Форум, който се проведе в к.к. „Св. Св. Константин и Елена”- гр. Варна, в периода 18-20 юни 2014г. В  докладите на форума бяха представени различни гледни точки, както по въпроси свързани с цялостното състояние на българската енергетика, така и  по конкретни проблеми, свързани с  ТЕЦ и АЕЦ, газоснабдяването, рехабилитацията на енергийните съоръжения, осветлението,  енергийната ефективност и ВЕИ.

Експертите на фирмата ни активно участваха и в  проведените в рамките на форума  специализирани „кръгли маси”, на които бяха дискутирани въпроси свързани с: намаляването на технологичните разходи в електроснабдителните системи, качеството на енергията, повишаване ефективността на топлофикационните системи, както и възможностите за ползване на ВЕИ.

Обобщените предложения от докладите и дискусиите ще бъдат изпратени до съответните институции.

Всички публикации