28.01.2013

Провеждане на Management Meeting по проект CORONA - Изграждане на регионален център за компетенции по ВВЕР технологии

На 15 и 16 януари 2013 година „Риск Инженеринг“ АД беше домакин на поредната среща на ръководството на проект CORONA – Изграждане на регионален център за компетенции по ВВЕР технологии, която се проведе в хотел РИУ Правец. На срещата присъстваха 22-ма участници, представители на партньорите в проекта - АЕЦ Козлодуй, ИЯИЯЕ, Риск Инженеринг АД, МEPHI - Русия, JRC - Холандия, IT-Slavutich - Украйна, AEKI - Унгария, FORTUM - Финландия, CVREZ - Чехия, PMDimensions – Австрия, TECNATOM – Испания, както и представител на Advisoryboard-а на проекта – от ENEN – Франция.
По време на срещата беше прегледан и актуализиран графикът на проекта, всеки от водещите в различните работни пакети представи работата по пакета, бяха разгледани възможностите за провеждане на пилотните обучения, представителят на PMDimensions проведе обучение по разработения интранет сайт, Давид Холдинг изнесе презентация за възможностите за дистанционно електронно обучение.

Като резултат от срещата бяха поставени задачи и конкретизирани сроковете за по-нататъшна работа.

Всички публикации