10.09.2008

„Риск Инженеринг” АД получи награда в конкурс „Сграда на годината” 2008

"Риск Инженеринг” АД получи награда в категория: „Обществени сгради с бизнес предназначение” на конкурса „Сграда на годината” за 2008 г. Сградата представлява осем етажна постройка с интересна външност и предлага идеални условия за работа на персонала на компанията. Строителство й отне около 18 месеца.

Уникален в сградата е и нейният покрив, който е едновременно и фотоволтаична централа, която е втората по големина от подобен вид в Европа.

Фотоволтаичната инсталация е монтирана върху стоманения покрив в югоизточната част на сградата. Състои се от 198 специални стъклени повърхности, в които са вложени фотоволтаични модули - група от соларни клетки, изградени от поликристален силиций. Общата площ на фотоволтаичната система е 489 m2, общата инсталирана мощност е 54 753 W.

Всички публикации