11.01.2012

„Риск Инженеринг“ АД проведе обучение на виетнамски специалисти по Въведение във ВВЕР технологии


През януари 2012 година в офиса на Риск Инженеринг АД започна двумесечно обучение на специалисти от Виетнамския регулиращ орган ВИНАТОМ по въведение във ВВЕР технологии, по конспект, съставен на базата на съдържанието на Техническата обосновка на безопасността.

На обучението участваха ядрени специалисти, електро инженери, физици и специалисти от други специалности. Обучението беше разработено и проведено с прилагане на Систематичния подход към обучението. Бяха разработени материали за обучение, материали за самоподготовка, презентации и въпросници за провеждане на тестове. В провеждането на обучението участваха водещи специалисти от Риск Инженеринг АД.

Две седмици бяха отделени на представянето на методика за сравнителен анализ на различни типове реактори, подкрепена с примери. Обучаемите посетиха и АЕЦ Козлодуй, където слушаха лекции за модернизацията на ВВЕР1000/320 ипосетиха ядрените блокове и симулаторите.

Обучението приключи на 8 март 2012, когато на обучаемите бяха раздадени сертификати.

Всички публикации