17.10.2014

“Риск инженеринг” АД участва в заседание на Европейския парламент на предприятията

„Риск Инженеринг” АД участва в заседание на Европейския парламент на предприятията, на което бяха обсъдени интернационализацията на бизнеса, уменията и човешките ресурси, финансирането на предприятията и енергетиката. То се проведе на 15-17 октомври тази година в Брюксел. Компанията бе единствената от сектор „Енергетика” в България заедно с още 17 в българската делегация на Българската търговско промишлена палата (БТПП). В заседанието заедно с „Риск Инженеринг” АД участваха още 600 компании от 29 страни на ЕС.
Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителен Директор д-р инж. Богомил Манчев и Изпълнителният Директор и член на Съвета на директорите Нели Беширова представиха „Риск Инженеринг” АД, експертният й потенциал, възможностите за развитие на кадрите, както и участието й в значими международни проекти. Те подчертаха, че компанията активно участва в процеса на интернационализацията на бизнеса с договори в Армения, Виетнам, Турция, Швейцария и други страни и е предпочитан международен партньор благодарение на лидерството си в инженеринга, проектирането и реализацията на успешни проекти „под ключ”.
Ръководството на „Риск Инженеринг” АД изтъкна предвидимостта на условията за бизнес в страните и ясната политика за развите на енергетиката като най-важни за българските енергийни предприятия. Подкрепено беше изразеното от участниците в дискусията мнение, че достъпната и надеждна енергия е ключов фактор за конкурентноспобността на компаниите.

 

European Parliament of Enterprises 2014 Diploma BOGOMIL MANCHEV

European Parliament of Enterprises 2014 Diploma NELI BESHIROVA

 

Всички публикации