17.01.2011

Успешно завършен проект

На 14.01.2011 г. в 22.35ч. след успешни монтажни и изпитателни дейности в паралел към Енергийната система на Република България беше включен Турбогенератор №8 в "ТЕЦ „Марица изток 2” с мощност 230 МW.

По време на пуска са постигнати параметри близки до номиналните.

Това е втория комплекс инженерингови проекти (Подмяна на Генератор, Релейни защити и Възбудителна система) след пуска на Турбогенератор №6 през м. юли 2010г., който реализират екипи на  фирма „Риск Инженеринг” АД и нейните подизпълнители.

Всички публикации