Период на изпълнение 2011 - 2012
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АНАЛИЗ НА АВАРИИ С БОРНО РАЗРЕЖДАНЕ В СЛУЧАЙ НА СКЪСВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА НА ПГ И ТЕЧ ОТ ПЪРВИ КЪМ ВТОРИ КОНТУР С ЕКВИВАЛЕНТЕН ДИАМЕТЪР ОТ 100 MM

В обема на проекта са включени проучвания на различни феномени при аварии при аварийно разхлаждане с използване на Симптомно-ориентирани аварийни инструкции (СОАИ) за блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".

Проектът е изпълнен в съответствие с изискванията на Техническото задание и е извършен анализ на развитието на аварии с борно разреждане, като последователно са използвани термохидравлични кодове, CFD код, код за неутронна кинетика и термомеханичен код. За основните термохидравлични пресмятания е използван код Relap\SCADAPSIM\ R3.4. За поведението на неутронната кинетика  са използвани свързани кодове TRACE+PARCS codes. Кодът “Transuranus” е използван за анализ на термомеханичното поведение на горивните касети.

В обема на работната програма са включени следните дейности:

  •  Изготвяне на подробна техническа методика за проекта на база на ръководствата на МААЕ
  •  Събиране на данни за работата на реактора на пълна мощност във връзка с дейностите по моделиране, включени в обема на проекта
  •  Разработване на инженерен наръчник за компютърните кодове ANSYS 14 (FLUENT), TRACE V 5.0, PARCS 2.7 и TRANSURANUS
  •  Подробни пресмятания на развитието на авария, като се използват всички аварийни процедури за разхлаждане с използване на СОАИ до достигане на безопасност на студено спряно състояние
  •  Изготвяне на отчет, включващ всички въпроси, важни за безопасността, и предложения за повишаване на безопасността

Резултатите от анализите са представени в обема и формата, изисквани от ТОБ, Глава 15 - "Оценка на безопасността при проектни аварии".

Към всички проекти