Период на изпълнение 2011 - 2012
Възложител VINATOM

ОБУЧЕНИЕ НА ВИЕТНАМСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВВЕР ТЕХНОЛОГИЯ

Проектът е част от усилията на „Риск Инженеринг” АД да подкрепи правителството на СР Виетнам при проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на първата ядрена централа с ВВЕР реактори във Виетнам.

Проектът се състои от две части.

Първата част представлява разработването на методика и сравнителна оценка на алтернативни варианти на блокове с ВВЕР реактори. Направен е анализ на техническите възможности за изграждане на блокове с трите основни типа ВВЕР реактори.

Трите вида блокове, подлежащи на сравнителен анализ, са дефинирани от Клиента и са ВВЕР-1000/320, ВВЕР-1000/466 и ВВЕР-1200(AES 2006). Разработена е подробна методика за сравнителния анализ и са предоставени примери.

Втората задача е свързана с провеждането на обучение на виетнамски специалисти съгласно курс на обучение „Въведение в ядрените технологии”, който е разработен на базата на съдържанието на ТОБ (техническа обосновка на безопасността). Обучението е предназначено за специалисти от виетнамския регулиращ орган VINATOM.

Към всички проекти