Ръководство

 

Нели Беширова

Изпълнителен директор
и председател на Съвета на директорите

 

инж. Георги Халев
Директор, „Ядрена енергетика” и
Зам. председател на Съвета на директорите

инж. Тома Гьорчев
Директор, „Конвенционална енергетика и енергоспестяващи технологии”

д-р инж. Марин Костов
Член на Съвета на директорите

Манол Чакъров
Член на Съвета на директорите

Иван Каменов
Член на Съвета на директорите