Структура и експерти

Вътрешнофирмената структура е организирана в три направления, които покриват основните видове енергия – ядрена, конвенционална и възобновяема. Разделението е условно, тъй като в работата на дружеството реализацията на проекта е водеща и комплексните задачи се изпълняват чрез сформиране на многостранно квалифициран екип от специалисти от всички направления.

Човешкият капитал е гръбнака на компанията. Персоналът на Риск Инженеринг АД наброява 200 компетентни професионалисти, като освен тях, дружеството разполага с повече от 2 000 квалифицирани работници чрез свързани компании. Работната ни сила обединява знанието на опитни експерти и енергията на млади специалисти. Квалификацията ни покрива следните области:

 • Вероятностен анализ на безопасността – ниво 1 и 2
 • Човешки фактор
 • Електроинженерство
 • КИП и А
 • Структурни анализи
 • Якостни анализи
 • Търговски и маркетингови анализи, стратегии и консултиране
 • Осигуряване на качеството
 • Проектиране
 • Строителство
 • Термохидравлични анализи и физика
 • Управление на конфигурацията
 • Управление на проекти
 • Ядрени технологии
 • Конвенционална енергетика
 • ВЕИ
 • Хидроенергетика
 • Опериране на енергийни обекти
 • Поддръжка и ремонт
 • Енергийна Ефективност

Риск Инженеринг АД насърчава продуктивна атмосфера и непрекъснато повишава квалификацията на служителите си, за да предоставя модерни решения.

 

Организационна Структура